Vilniaus senamiesčio teatras
LT EN
Smegenų atidarymas

Smegenų atidarymas 2002
Atlieka Vilniaus Senamiesčio Teatro aktoriai

Šis tekstas buvo perskaitytas Vilniaus Senamiesčio Teatro aktorių „Smegenų Atidarymo“ performense.
2002.09.15 Užupio Respublika,Vilnlius

Atidarykit smegenis
Ponios ir ponai, sveikinu jus atvykusius į “Smegenų Atidarymo Akciją“!
Man malonu Jums pranešti jog visi čia susirinkusieji turi smegenis. Leiskite trumpai priminti iš ko sudarytos, žmogaus galvos smegenys, kaip veikia ir kaip jomis naudotis. Galvos arba didžiąsias smegenis (telecephalon) sudaro du pusrutuliai (hemispheria cerebi). Pusrutulių vidinis paviršius plokščias, išorinis gaubtas.Vyro smegenys vidutiniškai sveria 1380g moters100g mažiau. Paviršiaus plotas apie 2200cm 2. Pusrutulių paviršius išraizgytas vingių ir vagų. Smegenų žievėje randasi vadinamos projekcinės zonos, kurios atlieka specifines funkcijas- regos, klausos, uoslės, judesio ir pan. Apie pusę smegenų pusrutulių paviršių užima vadinamos asociacinės zonos, kurios jungia įvairias projekcines zonas. Asociacinės zonos atlieka į smegenis patenkančios informacijos analizę ir sintezę. Kairysis smegenų pusrutulis atlieka kalbos, loginio mąstymo funkcijas. Dešinys pusrutulis susijęs su emocine menine veikla, vaizduote.
Dabar trumpai aptarsime kaip smegenys veikia. Yra pastebėta, kad pažeidus galvos smegenų pusrutulius (pvz.sutrenkus) sutrinka kalba ir koordinacija, atsiranda paralyžiai. Nuo seno tai plačiai taikoma karo praktikoje ir buityje. Unikalios žmogaus smegenų savybės kalbėti, mąstyti, pažinti ir veikti priskiriamos aukštajai žieviniai funkcijai. Smegenų žievę sudaro aibė neuronų ansamblių, kurie turi ryšių su visais smegenų žievės sluoksniais, požievio struktūromis. Visa ši sistema funkcionuoja grįžtamojo ryšio principu. Moduline sistema gautą informaciją panaudoja, perdirba, įrašo į atminti ir į kitas žievės zonas iš kurių atsakas grįžta į žievės neuronų ansamblius. Modulių sistema pasižymi 2 savybėm:

1. priklausomai nuo gautos informacijos kiekviena modulių grupė sudaro jos paskirstymo sistemą

2. Visų paskirstymo sistemų sąveikos rezultatas yra abstrakčių sąvokų apie individą ir jo aplinką sukūrimas.

 Informacijos paskirstymo sistema smegenų žievėje gautą informaciją transformuoja į vaizdinius ir sąmonėje sukuria kiekvienam žmogui unikalų jį supančio pasaulio vaizdą. Žmogaus sąmonės veikla yra sudėtinga. Ją lemia elgsena, motyvacijos ,emocijos, atmintis, kuri yra veiklos ,įgūdžių ir pasaulio įvairovės pažinimo įgijimas. Šių savybių visuma sudaro žmogaus Intelektą. Žmogaus tiesiogiai nesuvokiama ir nevaldoma psichinių būsenų visuma vad. pasąmone. Jutiminė informacija galvos smegenyse perdirbama,suvokiama ir tampa pojūčiu ,informuojančiu individą apie jo vidinę būseną, ir išorės pasaulį .Aukštesnė žmogaus pažinimo veikla yra mąstymas. Mąstymas būna loginis (tikimybinis), kuris prasideda prielaidos analize ir baigiasi išvadomis. Mąstymas būna ir neloginis – intuityvus, pagristas nuojauta ir emocijomis. Aukščiausia mąstymo forma yra originalus mąstymas arba kūryba.
Dabar reikia aptarti žmogaus smegenų veikloje atsirandančią sąmonę ir kaip teisingai ja naudotis.
Čia svarbu teisingai pasirinkti viena iš dviejų pagrindinių sąmonės aiškinimo sistemų. Materialistai sąmonę supranta kaip aukštai organizuotos materijos produktą . Jų manymu sąmonė nesiskiria nuo kitų fiziologinių funkcijų ir teigia kad smegenys išskiria sąmonę kaip pvz. Inkstai šlapimą. Mechanicistinis sąmonės aiškinimas remiasi televizoriaus analogija -sugedus jį galima pataisyti kaip laikrodį. Atmintis įrašoma ir saugoma paveldėtos DNR savybės dėka. Pagal materialistinę psichologiją judėjimas prie naujos informacijos įmanomas tik pagal linijinį -sensorinį kanalą ir ankstesnius duomenis papildant naujais. Tai taikoma aiškinant ir tokius reiškinius kaip Protas, Religija, Menas, Mokslas. Koke nors nukrypimai nuo taip vadinamo ”teisingo realybės supratimo” traktuojami kaip jutimo organų sutrikimas ir rimtas psichopatologijos požymis, liga. Pagrindinė psichiatrinės terapijos kryptis yra bet kokių neįprastų reiškinių simptomų pašalinimas ir individo grąžinimas į suderinų suvokimų ir pergyvenimų pasaulį. Materialistai nepaaiškina mistinių pergyvenimų, vizionieriškos patirties , alternatyvios realybės. Tam reikalingas pasaulėžiūros pakeitimas, išėjimas už individo fizinės egzistencijos ribų. Tas kas iš pradžių materiją mato kaip egzistavimo pagrindą o protą suvokia kaip materijos pasireiškimą ,peržengęs šią suvokimo ribą gali pirmą kartą sau atrasti kad sąmonė ir yra vienintelė realybė. Tai įrodo LSD psichoterapiniai seansai, kurie iššaukia transpersonalinius pergyvenimus. Jų patirties dėka galima apčiuopti kad kažkokiu kol kas nepaaiškinamu būdu kiekvienas iš mūsų gali turėti informaciją apie Visatą, pajusti kad yra begalinio kosminio tinklo dalis Tai jau savaime vertinga kūrybiniam procesui. Neatsitiktinai šitas smegenų pusrutulis stovi vartuose kurie skiria ne geografinę erdvę o šias dvi realybes: teisingą, suderintų suvokimų, ordinarią realybę ir paralelinę, alternatyvią, mitinę, archetipinių esmių ir transpersonalios patirties realybę. Šios realybės patyrimas pats savaime reikalauja pasaulėžiūros pasikeitimo.Tam reikia tik išdrįsti peržengti ribą tarp dviejų realybių.
Pirmyn - pakeiskite savo pasaulėžiūrą! Atverkite savo sąmonę ! Tegyvuoja Alternatyvioji Realybė ir kūrybos laisvė! Mes už Dešinį smegenų pusrutulį! Kūrybinė sąmonė yra sąmoningiausia iš visų sąmonių ! Kosminė Sąmonė –tai Jėga! Open your mind!

Atidarykit Smegenis !
Atdarykit Smegenis !
Atdarykit Smegenis !